حسن روحانی، رئیس دولت جمهوری اسلامی یکشنبه ۲۶ اسفند در سفر به استان بوشهر اذعان کرد که نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد است اما دولت توان افزایش حقوق کارکنان را به میزان بیشتر از ۲۰ درصد ندارد. او بدون بیان جزئیات وعده کرد که حداقل دستمزد کارگران بیشتر از ۲۰ درصد افزایش یابد. روحانی همچنین مدعی شد: « دولت با تمام توان و در سختی ها، کنار حقوق بگیران ثابت و قشر آسیب پذیر خواهد ماند». او گفت که دولت بخشی از افزایش نرخ تورم را برای تمامی کارمندان و کارکنان دولت جبران می‌کند اما آن دسته که درآمد متغییر دارند باید خودشان را تطبیق دهند.