اقبال شعبانی بازرس سندیکای خبازان سنندج یکشنبه ۲۶ اسفند به صورت موقت از زندان آزاد شد. شعبانی ۲۹ بهمن در شهر سنندج از سوی ماموران امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد. به گزارش کانال تلگرامی «اردوی کار»، این فعال کارگری به قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی و به صورت موقت از زندان سنندج آزاد شده است.