حداقل دستمزد کارگران: یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان

شورای عالی کار سرانجام حداقل دستمزد سال آینده کارگران را ۳۶،۵ درصد افزایش داد. تشکل‌های مستقل کارگری با در نظر گرفتن نرخ واقعی تورم حداقل دستمزد را ۷ میلیون تومان می‌خواستند.