دویچه بانک و کومرتس‌بانک، از بزرگ‌ترین بانک‌های آلمان یکشنبه گذشته گفت‌وگوهایی را برای ادغام این دو موسسه در یکدیگر آغاز کرده‌اند. نیویورک‌تایمز در گزارشی ادعا کرده است که دونالد ترامپ پیش از آنکه به ریاست جمهوری آمریکا برسد، به مدت ۲۰ سال بیش از ۲ میلیارد دلار وام از دویچه بانک آلمان گرفته بود. دویچه بانک از جمله بانک‌های بزرگ غربی است که بعد از ورشکستگی شرکت‌های ترامپ در سال‌های دهه ۱۹۹۰ به او وام می‌داد. این بانک در سال‌های اخیر حدود ۳۰۰ میلیون دلار وام به ترامپ داده بود. دفتر دادستان کل نیویورک و کمیته‌های دمکرات اطلاعات و خدمات مالی کنگره آمریکا درباره رابطه ترامپ با دویچه بانک تحقیقاتی را آغاز کرده‌اند.