نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری ۷۸ ساله قزاقستان سه‌شنبه ۱۹ مارس/ ۲۸ اسفند در یک نطق تلویزیونی استعفا داد. نظربایف دلایل استعفای خود را اعلام نکرد. او گفت طبق قانون اساسی، رئیس سنای قزاقستان به عنوان کفیل ریاست جمهوری وظایف او را به عهده می‌گیرد. دوره ریاست جمهوری نورسلطان نظربایف مارس ۲۰۲۰ به پایان می‌رسید. رئیس جمهوری قزاقستان ریاست شورای امنیت ملی و رهبری حزب نور اوتان، حزب اکثریت در پارلمان قزاقستان را حفظ می‌کند.