ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه ایران تغییرات در این قوه را آغاز کرد و با صدور حکمی یوسف باقری را به‌جای اکبر طبری، به‌عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه منصوب کرد. یوسف باقری معاون اداری ‌مالی دادگستری استان تهران است. سمت او در دادگستری استان تهران فعلاً حفظ شده است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۶ اسفند جاری طی حکمی ابراهیم رئیسی را به‌عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب کرد. رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نقش مستقیم داشت. خامنه‌ای در حکم خود از او خواست که «جوانان انقلابی» را وارد قوه قضائیه کند.