علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به‌رسم آغاز هر سال، سال آینده را نامگذاری کرد. او در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸، سال جدید را سال «رونق تولید» نامید. خامنه‌ای در پیام خود گفت در سال گذشته همه «نقشه‌های دشمنان خنثی شدند» و «در مقابلِ تحریم‌های شدید» مردم «هم در عرصه‌ سیاسی، هم در عرصه‌ اقتصادی یک واکنش محکم و مقتدرانه‌ای از خود نشان داد». او گفت: «مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است؛ به‌خصوص در این ماه‌های اخیر، مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها مربوط است به مدیریّت‌های نارسا در زمینه‌ی مسائل اقتصادی که این‌ها حتماً بایستی جبران بشود.» او گفت تدابیری اندیشیده شده که در طول سال ۹۸ بایستی به ثمر بنشیند و «مردم آثار آن را احساس بکنند». او تأکید کرد که «مسئله‌ فوری کشور و مسئله‌ جدّی کشور و اولویّت کشور فعلاً مسئله‌ی اقتصاد است.» خامنه‌ای کاهش ارزش پول ملّی، قدرت خرید مردم، مشکل کارخانه‌ها و «احیاناً تعطیل بعضی از کارخانه‌ها» را از جمله این مسائل دانست. او گفت: « مسئله‌ی تولید به نظر من مسئله‌ی محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم: رونق تولید». رهبر جمهوری اسلامی سال ۹۷ را سال «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کرده بود.