تأکید اتحادیه عرب و ترکیه بر حاکمیت سوریه بر جولان

ترامپ با پیامی کوتاه قبل از انتخابات پارلمانی اسرائیل از آمادگی آمریکا برای شناسایی حق حاکمیت اسرائیل بر بخشی از استان قنیطره سوریه خبر داد. ترکیه و اتحادیه عرب مخالفت کردند.