سفیر ایران در ژنو تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را «اقدامی مضر، غیرمنصفانه، سیاسی و به‌دور از هرگونه حسن نیت» خواند. اسماعیل بقایی همچنین از سوئد به خاطر پیشنهاد و تنظیم قطعنامه‌ای که موجب تمدید ماموریت گزارشگر ویژه شد انتقاد کرد و از دولت این کشور خواست به تقابلش با ایران پایان دهد. او این رویکرد را «غیرسازنده و زیان‌بار» خواند و گفت: «این قطعنامه و مأموریت گزارشگر ویژه تنها موجب تقویت کلیشه‌های موهوم علیه ایران می‌شود و باعث تأسف است که زمان و بودجه شورای حقوق بشر صرف این‌گونه کلیشه‌سازی‌ها توسط عده‌ای اندک علیه یک عضو سازمان ملل می‌شود.» ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در آخرین روز چهلمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل جمعه ۲۲ مارس/ دوم فروردین در ژنو تمدید شد. جاوید رحمان که پس از عاصمه جهانگیر به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران برگزیده شد، ماموریت خود را از ژوییه سال ۲۰۱۸ آغاز کرد. گزارش نخست او که حاصل مشورت با فعالان مدنی، ایرانیان در تبعید و نهادهای حقوق بشری بود در ماه اوت سال ۲۰۱۸ منتشر شد. او در گزارشی دیگر که چهارشنبه ۸ اسفند/ ۲۷ فوریه از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد، به افزایش نارضایتی‌ها در اثر مشکلات معیشتی، اعدام کودک-مجرمان، سرکوب اقلیت‌های دینی، اعمال مجازات مرگ، بازداشت دوتابعیتی‌ها و ... می‌پردازد.