عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران می‌گوید اگر مردم ارز نخرند، به سرعت ارزان می‌شود. رئیس بانک مرکزی گفته است: «دولت می‌گوید خرید و فروش ارز توسط مردم انجام نشود و سرمایه‌ها در تولید هزینه شود، چراکه اگر مردم وارد خرید و فروش ارز نشوند، به سرعت نرخ‌ها کاهش می‌یابد و بعد از ثبات ارزی می‌توان به سمت ثبات تورم حرکت کرد.» همتی سود دولت از افزایش تعمدی قیمت ارز را رد کرده و گفته قیمت ارز غیرواقعی است. قیمت دلار فروردین ماه سال گذشته حدود پنج هزار تومان بود. تا مهر ماه قیمت ارز به ۲۰ هزار تومان هم رسید. او با اشاره به گفته‌های برخی نمایندگان مجلس درباره درآمد ۱۸ هزار میلیارد تومانی دولت از فروش ارز گفته: «ثابت کردم که سودی وجود ندارد و من با این حال امروز هم بتوانم نرخ ارز را کاهش دهم خدا را شکر می‌کنم، چراکه قیمت فعلی ارز، واقعی نیست ولی فشار روانی وجود دارد.»