گوایدو: سقوط دولت مادورو نزدیک است

رهبر مخالفان ونزوئلا می‌گوید: «فشارهای دیپلماتیک عمل کردند. چه کم است؟ اینکه رهبری و فرماندهی ارشد نیروهای مسلح طرف قانون اساسی را بگیرند.»