بارندگی‌های شدید در ایران: وضعیت اضطراری در لرستان

بارندگی و سیلاب در ایران ادامه دارد. غرب، جنوب غرب، جنوب دامنه‌های زاگرس، سواحل دریای خزر و دامنه‌های جنوبی البرز گرفتار شده‌اند. ۸۰ درصد مناطق پرجمعیت کشور در معرض سیل قرار دارند.‎