پارلمان بریتانیا با ۳۲۹ رأی موافق در برابر ۳۰۹ رأی مخالف با طرحی موافقت کرد که بر اساس آن تعیین چگونگی خروج از تنگنای برکسیت از دولت بریتانیا به نمایندگان مجلس عوام این کشور واگذار شد. این توافق پس از یک روز مذاکره فشرده در پارلمان بریتانیا، شامگاه دوشنبه ۵ فروردین / ۲۵ مارس به‌دست آمد. ترزا می با این طرح مخالف بود. الیور لتوین، نماینده عضو حزب محافظهکار این طرح را پیشنهاد داد و حزب کارگر، حزب اصلی اپوزیسیون و نمایندگان طرفدار باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا با آن موافقت کردند. شکست ترزا می از آن‌جا شکل گرفت که ۳۰ نماینده عضو حزب محافظه‌کار بریتانیا، حزب ترزا می، نیز به این طرح رأی مثبت دادند. نمایندگان پارلمان بریتانیا روز چهارشنبه درباره چگونگی توافق با اتحادیه اروپا وارد مذاکره خواهند شد.