فرماندار الیگودرز اعلام کرد که روستاهای الیگودرز به دلیل طغیان رودخانه در محاصره آب قرار گرفته‌اند. حمید کشکولی سه‌شنبه ۶ فروردین به خبرگزاری‌های داخلی گفت: «راه ارتباطی ۲۹۰ روستا قطع شده است. در حال حاضر راه ارتباطی برخی روستاهای الیگودرز قطع است و به دلیل طغیان رودخانه روستاها در محاصره آب قرار دارند.»