ژنرال احمد قائد صالح، رئیس ستاد کل ارتش الجزایر ضمن معتبر خواندن خواسته‌های معترضان در الجزایر خواهان اعلام ناتوانی عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس‌جمهوری این کشور در انجام وظایفش شد. او که از تلویزیون صحبت می‌کرد خواهان خروج هر چه سریع‌تر از بحران کنونی با تکیه بر قانون اساسی کشور و تداوم حاکمیت دولت شد. احمد قائد صالح در این‌باره به ماده ۱۰۲ قانون اساسی استناد کرد که در آن آمده است که در صورت بیماری جدی رئیس‌جمهوری و عدم توانایی انجام وظایفش، شورای قانون اساسی با بررسی شرایط در یک نشست می‌تواند به پارلمان پیشنهاد دهد که رسماً اعلام کند رئیس‌جمهوری ناتوان از انجام وظایفش است. سپس پارلمان با برگزاری جلسه‌ای با اکثریت دو سوم نمایندگان رئیس‌جمهور‌ی موقت را برای حداکثر ۴۵ روز تعیین می‌کند. ماده ۵۲ قانون اساسی الجزایر در وضعیت کنونی تا برگزاری انتخابات قانونی، عبدالقادر بن صالح رئیس پارلمان را می‌تواند در جایگاه رئیس‌جمهوری موقت قرار دهد. عبدالعزیز بوتفلیقه از نامزدی در پنجمین دوره ریاست جمهوری الجزایر کنار کشیده است اما مخالفان او همچنان به اعتراضات خود ادامه داده‌اند. آن‌ها خواهان کناره‌گیری فوری او از قدرت هستند.