گمیشان با ۲۰ هزار نفر جمعیت در محاصره کامل سیل

راه‌های ارتباطی گمیشان در استان گلستان کاملاً قطع شده. فرماندار شهر در سطح ملی درخواست کمک کرده. مردم بیش از هر چیز به نان، آب و کنسرو نیاز دارند.