در اثر بارندگی‌های سیل‌آسا در قصرشیرین و فرسایش خاک، مین‌هایی که از زمان جنگ با عراق در این منطقه قرار داشتند، از زمین بیرون زده‌اند. در اثر بارش‌های اخیر در استان کرمانشاه اکثر رودهای این استان طغیان کرد و ظرفیت‌ ۹ سد استان کرمانشاه نیز تکمیل شد و مسئولان برای جلوگیری از وقوع سیل مجبور به رهاسازی سه سد در کرمانشاه شدند. تنها به شهر مرزی قصرشیرین ۲۰ میلیارد تومان خسارت وارد شده است.