ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا چهارشنبه ۲۷ مارس / هفتم فروردین گفت که برای پذیرش توافق او برای خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) حاضر است از مقام خود کناره‌گیری کند. مجلس عوام بریتانیا تا کنون دوبار این طرح را رد کرده است. بر اساس اعلامیه دفتر نخست‌وزیری بریتانیا، ترزا می به نمایندگان حزب محافظه‌کار گفته است: «ما باید این توافق را بپذیریم و برگزیت را به سرانجام برسانیم. من حاضرم این شغل [نخست‌وزیری] را پیش از آنچه می‌خواستم ترک کنم تا آنچه برای کشور و حزب‌مان خوب است،‌ انجام دهیم». مجلس عوام بریتانیا شامگاه چهارشنبه ۲۷ مارس / هفتم فروردین بار دیگر بر سر برگزیت رأی‌گیری خواهند کرد. جان برکو، رئیس مجلس عوام بریتانیا شش گزینه را از میان چندین گزینه پیشنهادی انتخاب کرده و به رای خواهد گذاشت. این گزینه‌ها از لغو برگزیت تا خروج از اتحادیه بدون هیچ توافقی را شامل می‌شوند.