پارلمان بریتانیا چهارشنبه شب ۲۷ مارس / هفتم فروردین با ۴۴۱ رأی آری در برابر ۱۰۵ رأی منفی به طرح نخست‌وزیری برای تعویق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) و دستیابی به توافق رأی مثبت داد. به‌این ترتیب در صورت موافقت نمایندگان با طرح خروج ترزا می، بریتانیا به جای ۲۹ مارس،‌ ۲۲ مه اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد. حامیان سرسخت برگزیت در حزب محافظه‌کار که بوریس جانسون وزیر خارجه پیشین سرشناس‌ترین چهره در میان آنهاست، پس از دو بار مخالفت با طرح می گفته اند که بار سوم به آن رأی مثبت خواهند داد. این تغییر رأی پس از آن رخ داد که می از کناره‌گیری در صورت تصویب طرح‌اش گفت. اما حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی گفته است که به طرح می رأی نخواهد داد. این حزب پشتیبان دولت محافظه‌کار می است. پارلمان تا اعلام نتیجه رأی نمایندگان به گزینه‌های خروج از برگزیت معلق شده است اما رئیس پارلمان اعلام کرده که به زودی این آراء را اعلام خواهد کرد. مشروح اخبار مربوط به برگزیت را در گزارش زمانه بخوانید.