اسرائیل به انبارهای مهمات سپاه در حلب حمله کرد

اسرائیل اهدافی را در منطقه صنعتی حلب در شمال این شهر بمباران کرد. این نخستین حمله اسرائیل به سوریه بعد از شناسایی حاکمیت این کشور بر جولان در دولت ترامپ است.