سازمان هواشناسی ایران در مورد احتمال وقوع دوباره سیل تا آخر فروردین هشدار داد. سحر تاج‌بخش، رئیس سازمان هواشناسی اعلام کرد سامانه فراگیری که تمام استان‌ها را درگیر کرده بود از نیمه شرقی در حال خروج است اما روزهای جمعه و شنبه (۹ و ۱۰ فروردین) سامانه بارشی جدیدی از بخش‌های غربی وارد خواهد شد. طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی بارش‌ باران تا پایان فروردین ادامه خواهد داشت و موج بارش در هفته‌های متوالی به ترتیب در حاشیه ‌زاگرس مرکزی، حاشیه زاگرس، نیمه غربی و شمال غرب و شمال شرق ایران بارش‌هایی بیش از حد طبیعی ایجاد خواهد کرد. به گفته او به‌دلیل بارش‌های اخیر و کاهش شرایط نفوذپذیری زمین، امکان جاری شدن سیلاب همچنان وجود دارد. تاج‌بخش همچنین پیش‌بینی کرد که مطابق الگوهای هفتگی که بیانگر کاهش دمای کشور در فروردین ۹۸ نسبت به حد طبیعی و میانگین بلندمدت است، دما در برخی مناطق نسبت به نرمال به صورت هفتگی تا ۴ درجه خنک شود. براساس پیش‌بینی‌های بلندمدت سازمان هواشناسی بارش در بهار ۱۳۹۸ در محدوده نرمال و کمی بیش از نرمال و دراردیبهشت بیشتر از حد نرمال خواهد بود. در بازه زمانی ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ تا ششم فرودین ۱۳۹۸ میانگین بارش کشور در نتیجه دو سامانه سیلابی اخیر به حدود ۴۵ میلی‌متر رسیده که در مدت مشابه بلندمدت بین پنج تا ۱۰ میلی‌متر ثبت شده بود.