افغانستان با بحران محصولات کشاورزی مواجه است

مقامات دولتی و سازمان‌های کمک‌رسان می‌گویند برداشت تابستانی محصول در افغانستان، به‌ویژه گندم، بزرگترین محصول غلات این کشور، یکی از بحرانی‌ترین دوره‌ها در سال‌های اخیر را تجربه کرد.