انزوای آمریکا در جلسه شورای امنیت درباره جولان

جلسه فوق‌العاده شورای امنیت درباره تصمیم ترامپ مبنی بر به‌رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان به‌درخواست سوریه برگزار شد و همه اعضای شورای امنیت به‌جز آمریکا با آن مخالفت کردند.