روحانی: گمان نکنید سیل خسارت نمی‌زند

رئیس جمهوری اسلامی در تلاش بود دامنه انتقاد از دولت را کاهش دهد. روحانی از سپاه خواست که در زمینه مدیریت سدهای استان خوزستان دخالت نکند.