شدت بارندگی‌ها و سیلاب گسترده در بسیاری از مناطق جاده ترانزیتی تهران - مشهد از جمله در منطقه عباسآباد موجب تخریب راه‌های دسترسی و از بین رفتن بخش‌های مختلف از دشت استان سمنان و خراسان رضوی شد. با مسدود شدن جاده تهران - مشهد مردم ساعت‌ها در صف طولانی انتظار کشیدند و در نهایت با عبور تک تک خودرو‌های شخصی از این جاده اصلی عبور کردند.