ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی ایران گفته که قوه مقننه دولت را به پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ معوقه به سازمان تامین اجتماعی مکلف کرده است. به گفته او این مبلغ از محل واگذاری سهام و دارایی‌های دولتی قرار است پرداخت شود. با این حال ابوترابی گفته که مجلس نگران است که مانند سال گذشته دولت بدقولی کند. نمایندگان مجلس در قانون بودجه ۱۳۹۷ هم دولت را به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی مکلف کردند اما حال مشخص شده که دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخت نکرده است. پرداخت نکردن مطالبات سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت، صندوق بیمه و بازنشستگی این سازمان را با بحران مالی روبرو کرده است. ارزش بدهی‌های دولت بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. ابوترابی گفته که به رغم این مصوبه، «امیدی به اجرای قانون از سوی دولت ندارد».