به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) رئیس هیات مدیره «انجمن صنفی کارکنان مخابرات» و مدیرعامل «کانون بازنشستگان مخابرات» استان تهران در یک نامه مشترک خواستار رسیدگی به مطالبات کارکنان بخش غیردولتی شرکت مخابرات شدند. مدیران این دو تشکل کارگری دولتی در این نامه از عدم پرداخت مطالبات کارگران و بازنشستگان شرکت مخابرات پس از واگذاری آن به بخش خصوصی انتقاد کرده نوشته‌اند: پس از واگذاری این شرکت، کارکنان آن از شمول قانون خدمات کشوری خارج و مشمول قانون کار شدند و هیئت وزیران خریداران را به پرداخت کلیه مطالبات کارکنان مکلف کرد، اما مدیران شرکت مخابرات این مصوبه را اجرایی نکرده‌اند. کارگران بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران طی سال‌های گذشته بارها مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی و نهادهای اجرایی تجمع کردند.