ایران: نشست اتحادیه عرب در مجموع مثبت بود

اجلاس اتحادیه عرب خواهان حسن همجواری با ایران شد و موضع آمریکا در مورد جولان را محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران از برخی سران عرب انتقاد کرد اما فضای کلی اجلاس را مثبت خواند.