دفتر ریاست جمهوری الجزایر دوشنبه ۱ آوریل/ ۱۲ فروردین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که عبدالعزیز بوتفلیقه پیش از پایان دوران ریاست جمهوری خود از سمتش کناره‌گیری می‌کند. دوران ریاست جمهوری بوتفلیقه ۲۸ آوریل به پایان می‌رسد. بر اساس این بیانیه، بوتفلیقه پس از کناره‌گیری و در دوران انتقالی اقدامات لازم را برای ادامه فعالیت سازمان‌ها و مؤسسات صادر خواهد کرد و دوران انتقالی پس از استعفای او آغاز خواهد شد. در هفته‌های گذشته میلیون‌ها نفر از معترضان الجزایری خواهان کناره‌گیری بوتفلیقه بعد از ۲۰ سال شده بودند. بوتقلقیه برای پنجمین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری الجزایر شده بود که قرار بود ۱۸ آوریل برگزار شود. اما با گسترش اعتراضات برگزاری انتخابات به تعویق افتاد. به گزارش خبرگزاغری رویترز شورای قانون اساسی الجزایر تشکیل جاسه داده استو بر اساس اصل ۱۰۲ قانون اساسی الجزایر این شورا هنگامی که رئیس جمهوری توانایی اداره امور را نداشته باشد تشکیل می‌شود.