طرح مجلس برای مقابله با تحریم‌های آمریکا تدوین شد

طرح ۲۰ ماده‌ای جمعی از نمایندگان مجلس که ۹ ماه مسکوت مانده بود به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه خواهد شد. هدف از این طرح: خنثی‌سازی فشارهای آمریکا با حمایت از اقتصاد ملی.