موسی خادمی استاندار لرستان می‌گوید در سیل اخیر خسارات مادی فراوانی وارد و ساختمان‌هایی غرق در آب شدند اما تاکنون در این استان هیچ‌گونه تلفات انسانی گزارش نشده است. به‌گفته او بیش از دو روز است که ارتباط روستاها با بیرون قطع است و تأمین نیازهای اولیه غذایی و درمانی در اولویت امدادی است و حدود ۱۲ بالگرد در استان مشغول خدمات رسانی‌اند که احتمالا افزایش هم پیدا می‌کند. در شهر معمولان نیز جاده‌ها و زیرساخت‌ها از بین رفته و ساختمان‌ها تخریب شده‌اند، ولی تلفات جانی وجود نداشته است. در درود نیز آبگرفتگی در برخی مناطق شهر ایجاد شده و در الیگودرز نیز با بارندگی دیشب ارتباط قطع شده است.