دلیل بازداشت ژینوس سبحانی: شباهت به زنی که در مترو کشف حجاب کرده

در دادسرا به ژینوس سبحانی گفته‌اند دلیل بازداشتش کشف حجاب در  روز جهانی زن در مترو بوده و اینکه بر ضد جمهوری اسلامی صحبت کرده و افکار مردم را فاسد کرده است.