وزارت نیرو اعلام کرد بارش‌های جوی در ایران در سال آبی ۹۷- ۹۸ و با در نظر گرفتن بارندگی‌های اخیر، بالغ بر ۲۷۶ میلی‌متر بوده است. به گزارش رسانه های داخلی این مقدار نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۹۷ میلیمتر) ۱۸۵ درصد و نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۱۸۲ میلیمتر)، ۵۲ درصد افزایش داشته است. سال آبی از ابتدای مهر هر سال تا شهریور سال بعد محاسبه می‌شود و تا پایان شهریور ۹۸ ادامه خواهد داشت. بر اساس گزارش وزارت نیرو حتی بدون احتساب بارندگی‌های اخیر نیز مناطق مختلف ایران شاهد افزایش مقدار بارندگی بوده‌اند. شرکت مدیریت منابع آب ایران حجم بارش‌های کشور را از ابتدای مهر تا ۲۷ اسفند، ۲۱۹,۴ میلیمتر اعلام کرده که این میزان بارندگی نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۹۶,۵ میلی‌متر) ۱۲۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. این میزان همچنین به نسبت میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۱۷۲,۲ میلی‌متر) ۲۷ درصد و دوره مشابه سال آبی گذشته (۹۶,۵ میلی‌متر) ۱۲۷ درصد رشد داشته است.