رئیس جمهوری الجزایر رسماً کناره‌گیری کرد

عبدالعزیز بوتفلیقه به شورای قانون اساسی این کشور اعلام کرد که دوران ریاست جمهوری او به پایان رسیده. اعتراض دانشجویان بی‌تأثیر نبود.