یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی سه‌شنبه ۱۳ فروردین / دوم آوریل در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که از سال ۲۰۰۹ به بعد انحرافی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران دیده نشده و ایران به تعهدات خود در مورد برجام پایبند بوده است. آمانو همچنین بر ضرورت ادامه پایبندی کامل ایران به تعهدات خود تأکید کرد. او با اشاره به گزارش‌ دسامبر ۲۰۱۵ خود به شورای حکام آژانس مبنی بر این‌که ایران تماس‌هایی برای برخی از فعالیت‌های مرتبط با توسعه تجهیزات انفجاری اتمی پیش از پایان سال ۲۰۰۳ داشته، گفته است که «این فعالیت‌ها فراتر از امکان‌سنجی، مطالعات و کسب برخی توانایی‌های فنی و قابلیت‌های مربوطه نرفته» و «هیچ نشانه تأیید‌شده‌ای از فعالیت‌های ایران برای توسعه تجهیزات انفجاری اتمی خود پس از ۲۰۰۹ وجود نداشته است». آمانو همچنین گفت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همه سایت‌ها و مکان‌های مورد نیاز در ایران دسترسی داشته‌اند و آژانس به بررسی عدم انحراف ایران از توافقنامه جامع پادمان ادامه خواهد داد.