جلسه بررسی بحران سیل با خامنه‌ای: بی‌کفایتی سپاه یا دولت؟

رهبر جمهوری اسلامی از دولت خرده گرفت که می‌بایست وقوع سیل سراسری را پیش‌بینی می‌کرد. خامنه‌ای درباره بی‌کفایتی سپاه سکوت کرد.