لرستان در آستانه فاجعه

سیل کل زیرساخت‌های پلدختر و معمولان را از بین برده است. روستاهای حاشیه رودخانه کشکان از دسترس خارج شده‌اند.