بیست و یکمین شنبه اعتراضی: جلیقه زردها باز هم به خیابان‌ها آمدند

تظاهرات جلیقه‌زردها در حالی برگزار شد که این هفته شورای قانون اساسی فرانسه «قانون ضدشورش» را رد کرد. این قانون به مقامات اجازه می‌دهد افراد مشخصی را از حضور در راهپیمایی منع کنند. قانون ضدشورش یکی از اقدامات اصلی دولت برای در هم شکستن تظاهرات جلیقه‌زردها بود.