واکنش ایران به قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی: «اقدامات تلافی‌جویانه عملیاتی»

فرمانده سپاه ایران تصمصم امریکا«اقدام احمقانه‌ای» خواند و گفت که در چینی شرایطی نیروهای امریکایی در غرب آسیا آرامش امروز را نخواهند داشت.