حقیقت زندگی فلسطینی‌ها در اسرائیل: فقر و تبعیض

فرقی ندارد کدام حزب پیروز انتخابات باشد، فلسطینی‌ها در سرزمین‌های تحت تسلط اسرائیل به حاشیه رانده شده و تبعیض نظام‌مند را تجربه می‌کنند.