ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه دوشنبه ۱۹ فروردین در جلسه مسئولان عالی قضایی، غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران را به عنوان سخنگوی قوه قضاییه معرفی کرد. پیش از این غلامحسین محسنی اژه‌ای این سمت را به عهده داشت. سخنگوی جدید قوه قضاییه علاوه بر ریاست کل دادگستری استان تهران، ریاست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و همچنین دادستانی مشهد را به عهده داشت. محسنی اژه‌ای نیز همچنان به عنوان معاون اول قوه قضاییه به کار خود ادامه می‌دهد.