رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی دوشنبه ۱۹ فروردین هشدار داد که ممکن است سوسنگرد زیر آب برود. قاسم ساعدی درباره یکی از دلایل مقاومت مردم گفت: «مدیریت ستاد بحران دستور تخلیه شهرهایی مثل سوسنگر، رفیع، بستان را صادر کرده اما مردم وابسته به زندگی خود هستند و نمی‌توانند خودشان را به راحتی قانع کنند که در یک چادر زندگی کنند. تاکنون بیش از ۸۰ درصد مردم این شهر خانه‌های خود را تخلیه نکردند. متأسفانه دولت باید استراحتگاه‌هایی را در اطراف دشت آزدگان تجهیز می‌کرد که این کار را انجام نداده است و این اردوگاه‌ها را در اهواز تشکیل داده که انجام این کار باب میل مردم نیست چرا که مردم نمی‌توانند از خانه و کاشانه خود دور باشند.»