بهنام موسیوند، سعید اقبالی، نادر افشاری، محمود معصومی، شقایق محکی، داریوش آبدار، مژگان لعلی، سعید صیفی و شیما بابایی به اتهام‌های امنیتی ۲۱ فروردین در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محاکمه می‌شوند. ابوذر نصراللهی، وکیل یکی از متهمان به خبرگزاری ایرنا گفت این فعالان مدنی به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده‌اند. به گفته این وکیل دادگستری تعدادی از متهمان متهم شده‌اند که با برخی زندانیان امنیتی ارتباط گرفته و اخبار مرتبط با آنها را رسانه‌ای کرده‌اند.