پشت پرده شیوع وبا در یمن

شیوع وبا در یمن می‌توانست با مساعدت سازمان ملل مهار شود، اما منافع نظامی، سیاسی و اقتصادی طرف‌های درگیر جنگ یمن به گسترش بیماری کمک کرد.