مصباحی مقدم: اقدام آمریکا علیه سپاه احتمال تصویب FAFT را کاهش داد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد تنها راهی که برای مجمع تشخیص مصلحت باقی مانده این است که لوایح پالرمو و CFT را تأیید نکند.