برخی از رسانه‌ها گفته بودند که شرکت ملی نفت ایران با هدایت جریان آب به‌سوی منطقه هورالعظیم مخالفت کرده تا تأسیسات نفتی در غرب کارون و سوسنگرد را حفظ کند و این اقدام به مردم خسارت‌هایی وارد می‌کند، اما شرکت ملی نفت چنین خبرهایی را تکذیب کرد. شرکت ملی نفت ایران در اطلاعیه‌ای این «شایعات» را «برنامه‌ریزی‌شده» و «مغایر با حفظ وحدت ملی توسط دشمنان کشور» دانست و نوشت براساس دستور‌های بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در چارچوب سیاست‌های دولت «نه تنها تمام امکانات صنعت نفت در خوزستان برای کمک به هم‌وطنانی که در معرض خطر و آسیب قرار دارند تحت هدایت ستاد مدیریت بحران استان بسیج شده است، بلکه هرگز فشار و اراده‌ای مبنی بر حفظ تأسیسات نفتی (که البته آن هم متعلق به مردم است) به بهای وارد شدن خسارت و آسیب به مردم اعمال نشده و تصمیمی هم در این‌باره اتخاذ نشده و نخواهد شد؛ بنابراین همه شایعه‌ها در این‌باره به شدت تکذیب می‌شود.»