محمد یزدانی مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه در اندیمشک گفت «شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی و در ارتباط با سرریز شدن سد کرخه صحت ندارد و میزان خروج آب از این سد برنامه‌ریزی‌شده است». او افزود: «روند ورود آب به سد کرخه کاهش یافته است، ولی با توجه به میزان ذخیره آب در این مجموعه، برای خروج آب به مناطق بالادست توجه داریم.» غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان دوشنبه ۱۹ فروردین در مورد آخرین وضعیت این سد گفت: «سد کرخه پر شد و باید فکری کنیم، چون پایین دست تحمل این حجم از خروجی آب را ندارد.» محمد یزدانی هرگونه خروج آب از سد کرخه را با هماهنگی بخش‌های اداری و اجرایی استان خوزستان و کشور دانست و گفت: «برای خروج آب از سد کرخه به نیاز‌های شهروندان و جلوگیری و کاهش از خسارت‌های احتمالی تأکید داریم.»