دادگاه کیفری ایتالیا نسرین ستوده را به عنوان عضو افتخاری این دادگاه منصوب کرد. صفحه تایید شده فیس‌بوک نسرین ستوده این خبر را منتشر کرده و کانال تلگرامی سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار آن، دادخواست برای آزادی این وکیل دادگستری در بند را بازنشر کرده است. این فعال برجسته حقوق بشر و مدافع حقوق زنان به تازگی در ایران به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. پیش از این و در روز دوشنبه اول آوریل/ ۱۲ فروردین نیز نمایندگان شهرداری پاریس برای قدردانی از مبارزات نسرین ستوده در زمینه «آزادی‌های اساسی و حقوق زنان»، به اتفاق آرا او را به عنوان «شهروندی افتخاری پاریس» انتخاب کردند. این نمایندگان همچنین خواهان آزادی فوری نسرین ستوده از زندان اوین تهران شدند.