یاسمن آریانی به دلیل اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شد

زن جوانی که فیلمی از او در روز جهانی زنان در متروی تهران منتشر شده بود، بازداشت شد. او از جمله فعالانی بود که به شکل علنی علیه حجاب اجباری اعتراض می‌کرد.