عبدالقادر بن صالح، رئیس جمهوری موقت الجزایر اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری جدید این کشور در ۱۳ تیر / ۴ ژوئیه برگزار خواهد شد. عبدالقادر بن صالح پس از استعفای رسمی عبدالعزیز بوتفلیقه به‌عنوان رئیس جمهوری موقت الجزایر، زمام امور کشور را در دست گرفته است. با استعفای بوتفلیقه مخالفان همچنان به اعتراضات خود ادامه می‌دهند و خواهان تغییرات اساسی و برکناری همه افراد بوتفلیقه از قدرت هستند. تظاهرات آن‌ها در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز ادامه داشت و با مقابله پلیس مواجه شد. مجلس الجزایر عبدالقادر بن صالح، رئیس مجلس سنای الجزایر را بر اساس قانون اساسی به‌عنوان رئیس جمهوری موقت الجزایر منصوب کرد تا انتخابات جدید در این کشور را برگزار کند. انتخاب او که از نزدیکان قدیمی بوتفلیقه است با اعتراضات مخالفان همراه شده است.